Netwerk

De Stedenband Groningen-Moermansk is niet alleen een stedenband tussen twee steden, maar in feite ook een netwerkorganisatie. In beide steden heeft de Stedenband een groot netwerk opgebouwd, mede doordat ze op vele gebieden actief is. De Stedenband Groningen-Moermansk heeft vooral in Moermansk een stevige basis gelegd waar de inwoners dankbaar gebruik van maken.

Een belangrijke plaats in het netwerk wordt ingenomen door de ambassadeurs. Zij zijn afkomstig uit de werkvelden waar de Stedenband actief is (onderwijs, gezondheidszorg, handel, cultuur, bestuur, mensenrechten), zijn betrokken bij de internationale verhoudingen tussen Rusland en Nederland of hebben in het verleden een belangrijke rol gespeeld voor de Stedenband. De ambassadeurs delen hun betrokkenheid met de Stedenband in hun eigen netwerk en dragen zo een steentje bij aan de naamsbekendheid van de Stedenband. De Stedenband organiseert regelmatig aparte bijeenkomsten voor de ambassadeurs.

Team

Het bestuur van de stedenband wil een afspiegeling te zijn van de Groninger samenleving. Het is de taak van het bestuur om de stichting te besturen, het geld van de stichting te beheren en uitvoering te geven aan de doelstellingen. Het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers. De coördinator voert het bestuursbeleid uit. Naast het bestuur en de coördinator steunt de Stedenband op de hulp van een kleine groep trouwe vrijwilligers en tolken.

In het bestuur hebben zitting:
Marjo van Dijken (voorzitter)
Ellen Alberts (secretaris)
Jan Spakman (penningmeester)
Oxana Barycheva (bestuurslid)
Mariëtta de Waard (bestuurslid)
Sebastian Bouma (bestuurslid)

Coördinator:
Lilian Eefting

Werken bij

Er zijn geen vacatures voor betaald werk.
Wel zijn er mogelijkheden voor vrijwilligerswerk, stages en tolk- en vertaalwerkzaamheden.

 

 

Moermansk
Moermansk
Stichting Stedenband Groningen-Moermansk © 2024 |
Colofon & Disclaimer |