Wie zijn wij

De gemeente Groningen vindt het belangrijk om samenwerkingsrelaties aan te gaan met steden in andere landen. Al sinds 20 juni 1989 heeft de gemeente Groningen een stedenband met Moermansk in Rusland. De Stichting Stedenband Groningen-Moermansk onderhoudt deze samenwerkingsrelatie namens de gemeente Groningen.
De samenwerking tussen Groningen en Moermansk vindt plaats op allerlei gebied : onderwijs, gezondheidszorg, mensenrechten, cultuur, bestuur en handel. De stedenband speelt hierin een faciliterende en initiërende rol.

Inwoners van twee steden met een gelijkwaardige rol, maar een andere achtergrond. En eigen specifieke talenten, gevormd door juist die unieke achtergrond. Waar beide achtergronden - de Russische en de Nederlandse - elkaar kruisen, kunnen beide veel van elkaar leren. De gemeente Groningen wil als City of Talent bijdragen aan internationale kennisuitwisseling; de stedenband Groningen-Moermansk faciliteert de kennisuitwisseling en samenwerking tussen de gemeente Groningen en de gemeente Moermansk - en niet te vergeten het bedrijfsleven.

Ontstaan

In de jaren 80 was er een grote en sterke vredesbeweging in Nederland en zo ook in Groningen. Ongeveer 20.000 inwoners van Groningen waren daar, meer of minder actief, bij betrokken. De vredesbeweging was vooral gericht op het bestrijden van de kernwapens in Oost en West.
De mensen in Oost en West leefden totaal gescheiden van elkaar. De informatie die via de media binnenkwam, was aan beide zijden sterk gekleurd door de Koude Oorlogspropaganda -zowel in Oost als in West. Vrijwel niemand in het Oosten kreeg toestemming om naar het Westen te reizen. Vanuit het Westen kon men met een visum het Oosten bezoeken, maar vrijwel niemand maakte daar gebruik van. Onbekend maakt onbemind, maar ook nieuwsgierig. Zou het mogelijk zijn om een grensoverschrijdende vredesbeweging te organiseren?

Ook in Groningen wenste men over de grenzen heen te kijken. De gemeenteraad van Groningen stelde voor een stedenband met een Russische stad aan te gaan. Het doel van de stedenband was destijds kennismaking met en leren van andere culturen op allerlei gebieden: onderwijs, gezondheidszorg, handel, cultuur enzovoort. Dat daar ook in de 21e eeuw nog steeds belangstelling voor is, blijkt wel uit het feit dat de stedenband in 2014 haar 25-jarig bestaan vierde. Een mijlpaal die niet ongemerkt voorbij is gegaan met een feestelijke bijeenkomst in de Der Aa-kerk.

Waarom

De Stedenband zet zich, primair via people-to-peoplecontacten, in om door het krijgen van meer kennis over elkaars achtergrond en cultuur vooroordelen te bestrijden en een open gedachtewisseling over de verschillen mogelijk te maken.

De laatste jaren staan het Westen en Rusland op gespannen voet met elkaar. Nederland is hier door de aanslag op de MH17 in de zomer van 2014 op een heel directe en uiterst pijnlijke manier bij betrokken geraakt. Dit heeft de relatie tussen beide landen bepaald niet verbeterd: met name in Nederland wordt Rusland met argusogen bekeken.

Juist in onrustige tijden is het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. Daarom doet de Stedenband Groningen-Moermansk samen met haar partners haar uiterste best om de people-to-peoplecontacten met Rusland op een open en warme manier te onderhouden - met de uitdrukkelijke steun van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Natuurlijk zijn er grote verschillen tussen Rusland en Nederland, maar zeker ook overeenkomsten. En die kun je alleen vinden als je elkaar opzoekt en probeert erachter te komen hoe je met elkaar in gesprek kunt blijven en daarbij ook moeilijke onderwerpen kunt aansnijden. De vele gebieden waarop de Stedenband actief is, bieden daartoe een uitstekende gelegenheid.

In deze moeilijke tijden richt de Stedenband haar blik op de toekomst. Het is van groot belang dat juist scholieren en studenten een kans krijgen om te leren van verschillen en zelf op zoek te gaan naar overeenkomsten. Tenslotte zijn zij onze toekomst en hebben wij een verantwoordelijkheid om onze jeugd een brede blik te gunnen op de maatschappij om vandaaruit te kunnen werken aan wereldvrede.

Organisatie en werkwijze

De stedenband is georganiseerd in een stichting. Deze Stichting Stedenband Groningen-Moermansk heeft een bestuur in Groningen en een bestuur in Moermansk; voor de dagelijkse uitvoering is er zowel in Groningen als in Moermansk een (part-time) coördinator aangesteld.

De meeste projecten van de stedenband ontstaan op eigen initiatief van inwoners uit Groningen en/of Moermansk. Als het bestuur een projectaanvraag heeft goedgekeurd, zoeken de coördinatoren in beide steden naar geschikte organisaties om het project tot stand te brengen. De Groningers en Moermanskers dragen zelf het project; de stedenband ondersteunt hen waar nodig.

De stedenband is voor haar financiën afhankelijk van een subsidie van de gemeente Groningen en van sponsoren en donateurs en heeft een ANBI-status.

Contact

Groningen
Coördinator: Lilian Eefting
Op kantoor: elke donderdag van 9.00 tot 13.00 uur; voor afspraken buiten kantoortijden graag contact opnemen (per mail of telefoon)

Bezoekadres:
Harm Buiterplein 1
9723 ZR Groningen
050 - 367 6168
06 - 5275 9651
E-mail: stedenband.moermansk@groningen.nl
Bank: NL 29 INGB 0002 8399 49

Moermansk
Geopend: maandag, woensdag en vrijdag van 08.00 tot 15.00 uur (Nederlandse tijd)
MROO City-twinning Murmansk-Groningen
Director, Mrs. Larissa Bagina
Ul. Knipovitsa 23, Ofis 710
RUS-183039 Murmansk
Rusland
Tel./fax: +7.8152.688780
E-mail: vwagin@mail.ru

 

Moermansk
Moermansk
Stichting Stedenband Groningen-Moermansk © 2024 |
Colofon & Disclaimer |